Wie zijn wij?

Wij zijn allebei een eerdere periode via Wycliffe uitgezonden geweest naar Kameroen. Arjan heeft daar taalkundig werk gedaan en Helma is betrokken geweest bij alfabetiseringswerk. Wij hebben elkaar in Kameroen leren kennen. In 2014 zijn wij getrouwd en vestigden we ons in Nederland. Arjan heeft gewerkt als geestelijk verzorger in de ouderenzorg, Helma als docent NT2 voor inburgeraars.

Mede door een bezoek aan Kameroen in 2017 is het verlangen gegroeid om ons opnieuw in te zetten voor het Bijbelvertaalwerk en alfabetiseringswerk. We zijn nu aan het voorbereiden om in de Democratische Republiek Congo te gaan werken.

Ons werk

In Congo zal Arjan zich vooral bezighouden met taalkundig onderzoek en het begeleiden van lokale Bijbelvertaalteams. Helma zal zich richten op het ondersteunen van het lees- en schrijfonderwijs en het bevorderen van het Bijbelgebruik in de lokale talen.

Onze planning

  • eind februari t/m eind juli 2020: opleiding in Engeland
  • 11 oktober 2020: uitzenddienst
  • oktober 2020: vertrek naar Congo

Voorbereiding in Engeland

Momenteel zijn we in Engeland. Daar volgt Arjan het studieprogramma ‘Language, Community and Development’, met o.a. vakken als Antropologie, Programma-planning, Tekstanalyse en Bijbelvertalen. Helma heeft haar opleiding voor Wycliffe al een paar jaar geleden afgerond. Zij benut deze tijd onder andere door haar kennis van alfabetiseringswerk, moedertaalonderwijs en Bijbelgebruik te verdiepen. Ook wil zij graag de Swahili-lessen die wij in Nederland hebben gevolgd opfrissen.