Democratische Republiek Congo

Volken en talen

De Democratische Republiek Congo is ruim 56 keer zo groot als Nederland. Het land is genoemd naar de enorme Congo-rivier die erdoorheen stroomt. Voorheen heette het land Zaïre en daarvoor is het een tijd een Belgische kolonie geweest. Er wonen ongeveer 85 miljoen mensen. Er zijn meer dan 200 etnische groepen met evenzoveel verschillende talen. De officiële taal is Frans. Verder worden er enkele regionale voertalen gesproken, zoals  Swahili. De beheersing van die talen is echter beperkt. Over de diepere dingen spreken mensen vooral in hun moedertaal.

Godsdienst

Meer dan 80% van de bevolking is christen. Daarvan is ongeveer de helft Rooms-katholiek en iets minder dan een derde protestants. Daarnaast zijn er diverse inheemse christelijke kerkgenootschappen. Moslims vormen een minderheid van ongeveer 10 %. Ook de traditionele animistische religies met o.a. vooroudergeloof oefenen een grote invloed uit; elementen daarvan zijn soms ook vermengd met het christendom.

Bunia

Wij wonen en werken in Bunia, een provinciehoofdstad in het noordoosten van het land, in de buurt van de grens met Uganda. In Bunia bevindt zich het regionale hoofdkantoor van SIL, de partnerorganisatie van Wycliffe Bijbelvertalers waarbij wij werken. In de regio worden veel verschillende lokale talen gesproken. De regionale voertaal is Swahili.

Wycliffe

Wycliffe Bijbelvertalers wil bereiken dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal, in de hoop dat op die manier wereldwijd levens van mensen vernieuwd worden. Meer weten over Wycliffe? Klik hier.

Onze TFC

In ons werk worden wij ondersteund door een Thuisfrontcomité. Zij regelen veel praktische zaken, o.a. op het gebied van publiciteit en financiën. Onze TFC-leden zijn Henco en Rita, Wietse en Elsa, Rineke, Alex en Hans. Voor vragen over onze uitzending kunt u contact met hen opnemen via de contactpagina.

Bunia
Een kerkkoor in Bunia
Straatbeeld in Bunia
Omgeving van Bunia